To uroczystość, w której podczas Mszy Świętej wierni po raz pierwszy w swoim życiu przyjmują Eucharystię,
czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą Prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa pod postacią konsekrowanego chleba.
Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych,
którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na Mszy Świętej transsubstancjację,
czyli sakramentalną zamianę zwykłego chleba i odrobiny wina z kroplą wody w Prawdziwe Ciało i Krew Zbawiciela.

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin,
lecz również dla całej wspólnoty parafialnej dla której sam dzień Komunii Świętej jest dniem świątecznym
i podniosłym dowodem na to, że wiara, która jest przekazywana z rodziców na dzieci trwa
i przynosi owoce w życiu przyjmujących Chrystusa do swego serca po raz pierwszy.

Obecnie we wspólnocie Kościoła przyjmuje się, że do Pierwszej Komunii Św.  przystępują dzieci z 3 klasy szkoły podstawowej, choć w pojedynczych przypadkach, gdy zajdzie taka potrzeba i dziecko potrafi rozróżnić zwykły chleb od Ciała Pana Jezusa, oraz wyrażają autentyczne pragnienie przyjmowania Ciała Chrystusa.

 

W naszej partii za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej
jest odpowiedzialny ks. Wojciech Kurek oraz panie Katechetki uczące dzieci w
szkołach.
Przygotowania te obejmują także formację rodzin, które są pierwszym środowiskiem wiary, 
bez tej "żyznej rodzinnej gleby" niestety wiara często obumiera i nie przynosi owoców.
Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i nieustannie zaproszenie do poznawania go. 
Dlatego ta potrzeba formacji i przypomnienia podstawowych zasad wiary i chrześcijańskiej moralności.

Kochani, pragniemy podać terminy I Komunii Świętej w 2024r.
12 maja 2024 r. - kl. III A i III B ze SP nr. 1.                                                        
19 maja 2024 r. – kl. III C, III D ze SP nr. 1 i dzieci z kl. III ze SP w Dudach.          
Komunia Rocznicowa klas IV odbędzie się 26 maja 2024 r.