Proboszcz:
Ks. kanonik Jacek Schneider

Wikariusze:
Ks. mgr lic. Marcin Mielnicki
Ks. mgr Łukasz Chętnik
Ks. mgr lic. Wojciech Kurek

Pomoc duszpasterska, emeryci i rezydenci:
Ks. kanonik Tadeusz Podbielski

Odpowiedzialni za Centrum Ewangelizacji:

Ks. mgr lic. Andrzej Surdykowski
Ks. mgr lic. Marek Żmijewski

Z parafii pochodzą:
Ks. Roman Ziemak, Ks. Antoni Loro, Ks. Wojciech Nowacki, Ks. Artur Ryszewski, Ks. Łukasz Siedlecki, Ks. Krzysztof Szymczak