Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza została erygowana 29 listopada 1992 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej w granicach istniejącego wcześniej samodzielnego ośrodka duszpasterskiego ustanowionego 25 listopada 1990 r. przy tymczasowej kaplicy.

Kościół murowany pw. Chrystusa Dobrego Pasterza został wybudowany w latach 1993-2001 staraniem ks. proboszcza Mirosława Mierzejewskiego. W dniu 18 września 1994 r. został wmurowany przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza kamień węgielny pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II w dniu 4 czerwca 1991 r. w Łomży podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny. Kościół pobłogosławiony 2 grudnia 2001 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

W latach 2002-2009 staraniem ks. proboszcza Mirosława Mierzejewskiego kościół wyposażany i przygotowywany do konsekracji; konsekrowany 15 maja 2010 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka w obecności Biskupa Pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego.

W latach 2010-2015 staraniem tegoż proboszcza wykonano: remont centralnego ogrzewania w kościele, boazerię na filarach; nabyto baldachim; wykonano: ogrodzenie kościoła, schody do głównego wejścia kościoła, ocieplono i wymieniono okna w budynku organistówki, przebudowano dom katechetyczny i otynkowano garaże.

Po 28 latach pracy duszpasterskiej w 2018 roku Ks. proboszcz Mirosław Mierzejewski, odszedł na zasłużoną emeryturę. 1 lipca urząd proboszcza objął Proboszcz Jacek Schneider, zostając jednocześnie dziekanem Dekanatu Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.


Plebania murowana wybudowana w latach 1992-1997 staraniem ks. proboszcza Mirosława Mierzejewskiego.