Zaangażowanie wspólnoty

 

 

Wspólnota angażuje się w życie parafii poprzez min:
oprawę liturgiczną Eucharystii w parafii - raz w tygodniu i  w jedną niedzielę miesiąca,
prowadzenie adoracji dla parafii raz w miesiącu,
przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Źródła wiary

Media katolickie

 

...