Wyszukiwarka

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Chrystusa Dobrego Pasterza
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Pasterska 2
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do soboty: 8.00 - 9.00 i 16.00 - 18.00
Ks. dyżurny: 29 745 64 59; 797 581 565
Ks. proboszcz: 29 745 38 11
www.pasterz.ostrow-maz.pl
e-mail: ostrow.chdp@diecezja.lomza.pl

Nr konta parafialnego:
BS Ostrów Mazowiecka 77 8923 0008 0024 6583 2000 0001

Poradnia rodzinna w domu katechetycznym, umawiamy się na telefon

 

Parafia - rys historyczny

Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza została erygowana 29 listopada 1992 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej w granicach istniejącego wcześniej samodzielnego ośrodka duszpasterskiego ustanowionego 25 listopada 1990 r. przy tymczasowej kaplicy.
Kościół murowany pw. Chrystusa Dobrego Pasterza został wybudowany w latach 1993-2001 staraniem ks. proboszcza Mirosława Mierzejewskiego. W dniu 18 września 1994 r. został wmurowany przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza kamień węgielny pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II w dniu 4 czerwca 1991 r. w Łomży podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny. Kościół pobłogosławiony 2 grudnia 2001 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka. W latach 2002-2009 staraniem ks. proboszcza Mirosława Mierzejewskiego kościół wyposażany i przygotowywany do konsekracji; konsekrowany 15 maja 2010 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka w obecności Biskupa Pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego. W latach 2010-2015 staraniem tegoż proboszcza wykonano: remont centralnego ogrzewania w kościele, boazerię na filarach; nabyto baldachim; wykonano: ogrodzenie kościoła, schody do głównego wejścia kościoła, ocieplono i wymieniono okna w budynku organistówki, przebudowano dom katechetyczny i otynkowano garaże.
Plebania murowana wybudowana w latach 1992-1997 staraniem ks. proboszcza Mirosława Mierzejewskiego.

Źródła wiary

...

Media katolickie