Plan kolędy w 2018 r.

P L A N K O L Ę D Y  n a  2 0 1 8 rok.

Czwartek - 28. XII.
- Grabownica Stara i Dudy - ..................................................................... 4 księży
Przebieg kolędy w Grabownicy Starej i Dudach, będzie taki sam jak w ubiegłym roku

Piątek - 29. XII.
- Sielc ................................................................................................... 2 księży
- Rogóźnia ............................................................................................ 2 księży

Sobota - 30. XII.
- Kuskowizna ................................................................................. ..... 2 księży
- Grabownica Nowa...............................................................................2 księży

Wtorek – 2.I
- ul. 3 Maja, bloki nr. 70; 72 i 74 ......................................................... 2 księży.
Przebieg kolędy będzie podobny jak i w roku ubiegłym.
- ul. Brokowska ................................................................................... 2 księży

Środa – 3.I.
- ul. 3 Maja – domy prywatne i komunalne, ......................................... 1 ksiądz.
- ul. Mieczkowskiego, i ul. 3 Maja bloki nr. 41, 45, 47, 49. ................. 1 ksiądz
- ul. Partyzantów ................................................................................... 2 księży
Porządek kolędy na tych ulicach będzie podobny jak w roku ubiegłym.

Czwartek – 4.I.
- ul. Broniewskiego, Krótka .................................................................. 2 księży.
- ul. Fryczego i Łąkowa ........................................................................ 1 ksiądz.
- ul. Zwycięstwa, 18 PAL i Pogodna..................................................... 1 ksiądz

Piątek – 5.I.
- blok nr. 5 przy ul.Okrzei,.....................................................................2 księży.
- ul. Staffa, Makuszyńskiego, Iwaszkiewicza, Borowskiego .............. 1 ksiądz
- Kacpury i Sagaje ............................................................................... 1 ksiądz

Sobota –6.I– Święto Trzech Króli
- ul. Okrzei, blok nr. 2 ......................................................................... 1 ksiądz
- blok nr. 5 przy ul.Prusa,..................................................................... 1 ksiądz

Niedziela – 7. I
- ul. Iłłakowiczówny, Tuwima, Przybosia i Witkiewicza. .................. 1 ksiądz.
- ul. Traugutta, Sosnowa, Kosynierów ............................................... 2 księży

Poniedziałek –8.I.
- ul. Leśmiana, Lechonia, Tetmajera, Morcinka ................................ 1 ksiądz
- ul. Trębickiego – blok nr.4............................................................... 1 ksiądz
- Staszica, Parkowa, Kacza i Olszynowa ...........................................2 księży

Wtorek – 9.I.
- ul. Sielska – numery nieparzyste, Jasna, Złota ............................... 2 ksiądz
Porządek kolędy będzie podobny jak w roku ubiegłym i będzie następujący:
jeden ksiądz jak dotychczas rozpocznie kolędę od końca, drugi natomiast od miasta.
Księża będą kolędować do spotkania.
- Pl. Waryńskiego – bloki nr. 20; 20A i 20B. ............................... 2 księży.

Środa – 10.I.
- ul Okrzei, blok nr. 3 i 3A ............................................................... 1 ksiądz
- ul Okrzei, blok nr. 3B i 3C ............................................................. 1 ksiądz
- ul. Okrzei, blok nr. 5 A.....................................................................1 ksiądz.
- ul. Okrzei, blok nr. 5 B .................................................................. 1 ksiądz

Czwartek – 11.I
- ul. Okrzei – domy prywatne i ul. Jagiellońska ............................. 1 ksiądz.
- ul. Królowej Bony ........................................................................ 1 ksiądz
- ul. Ogrodowa i Mickiewicza.........................................................2 księży

Piątek – 12.I.
- ul. Wojska Polskiego i Pileckiego................................................... 1 ksiądz
- ul. Mieszka, M.C.Skłodowskiej i Świderskich................................1 ksiądz
- ul. M. Rodziewiczówny, M. Reja, A. Asnyka, Miła ...................... 2 księży
Przebieg kolędy będzie podobny jak w roku ubiegłym.

Sobota – 13.I.
- ul. Pasterska, Gosiewskiego i Dobra.............................................. 2 księży.
- Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej Blok nr. 6 .................................. 1 ksiądz.

Niedziela – 14.I
- ul. Robotnicza i Miodowa .............................................................. 1 ksiądz.
- ul. Klonowa i Żurawia .................................................................... 1 ksiądz

Poniedziałek – 15.I
- ul. Leśna, Nałkowskiej, Polanka, Zaciszna, Gajowa, Iglasta ..................3 księży
Na ulicy leśnej kolęda będzie według porządku ubiegłorocznego. Razem z ul. Leśną będą
kolędowane również ulice nowopowstałe i przylegające bezpośrednio do ul. Leśnej.
- ul. M. Dąbrowskiej, Kolberga i Wyzwolenia ....................................... 1 ksiądz

Wtorek – 16.I.
- ul. Słoneczna, Okrężna i Przyjaźni ................................................. 2 księży.
- ul. Harcerska i Cicha .– ................................................................... 2 księży
Przebieg kolędy na tych ulicach będzie podobny jak w roku ubiegłym.

Środa – 17.I
- ul. 3 Maja blok nr.100 ................................................................................................ 1 ksiądz.
- ul. Gałczyńskiego, Kruczkowskiego, Gajcego, Przeskok, Słonimskiego, Jagodowa .2 księży
W tym roku na tych ulicach porządek kolędy będzie podobny jak i w roku ubiegłym
i będzie następujący:jeden ksiądz jak dotychczas rozpocznie kolędę na ul. Gałczyńskiego,
drugi natomiast na ul. Przeskok od strony ul leśnej. Księża będą kolędować do spotkania,
prawdopodobnie na ul. Kruczkowskiego.
- ul. Okrzei – blok nr. 1 ............................................................................................... 1 ksiądz

Czwartek – 18.I
- ul. Warszawska , Gęsia, Krucza, Bąkówka ............................................................. 3 księży.
Porządek kolędy podobny jak w roku ubiegłym.
- ul. Poprzeczna, Zielona i Baczyńskiego ..................................................................1 ksiądz

Piątek – 19.I
- ul. 63 Roku, Langiewicza, ks. Brzózki. .................................................................. 3 księży.
Porządek kolędy podobny jak w roku ubiegłym.
- ul. Rataja ................................................................................................................ 1 ksiądz.

Sobota – 20.I
- ul. Różańska – pierwsza część – od wiaduktu do Prefabetu, Wiśniowa, Owocowa, Grzybowa,
Widna, Radosna, Błękitna, Łamana, Różana, Borowikowa ................................... 3 księży
Przebieg kolędy będzie podobny jak w roku ubiegłym. Przypominamy iż kolęda                                                                                                  na tej części ulicy Różańskiej rozpocznie się tradycyjnie od godz. 9.00.
- ul. Różańska – druga część – od miasta do wiaduktu, ul. Spacerowa, Parcelacyjna
i Matejki ................................................................................................................. 2 księży
Przebieg kolędy będzie podobny jak w roku ubiegłym. Przypominamy iż kolęda na tej części
ulicy Różańskiej rozpocznie się tradycyjnie od godz. 16.00.

Niedziela – 21.I
- ul. Tamkowa ....................................................................................................... 2 księży

Poniedziałek – 22.I
- ul. Prusa ............................................................................................................. 4 księży.
Przebieg kolędy na ul. Prusa będzie podobny jak i w roku ubiegłym.

Wtorek – 23.I
- ul. Malinowskiego, .......................................................................................... 1 ksiądz.
- ul. Witosa ........................................................................................................ 1 ksiądz
Porządek kolędy będzie podobny jak w roku ubiegłym. Księża rozpoczną kolędę
na tych ulicach od strony ul. Pasterskiej.
- ul. Nocznickiego ............................................................................................ 1 ksiądz.
- ul. Mikołajczyka, Sztarka, Wróblewskiego, Stolarskiego .............................. 1 ksiądz.

Kolędę w mieście rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 16.00 w niedziele i święta o godz. 14.00
Na wioskach kolędę rozpoczynamy o godz. 9.00.
Prosimy Panów Sołtysów o przysyłanie pojazdów po księży na kolędę na godz. 8.30.

W czasie trwania kolędy interesanci będą załatwiani, rano do godz. 8.30, a po południu bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00

Źródła wiary

Media katolickie

 

...