Ogłoszenia duszpasterskie - 15.IV.2018 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

(TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA)

1.Rodzice trzyletniej Agatki Sobolewskiej, pochodzący z Komorowa a obecnie mieszkający w Ząbkach pod Warszawą zwracają się z serdeczną prośbą do naszych parafian o pomoc w leczeniu swojej córki. Agatka urodziła się z wadą serca. Do tej pory była leczona w Polsce. Między innymi po dwóch operacjach potrzebna jest też następna. Jednak możliwości leczenia Agatki w Polsce już się zakończyły. Dalszego leczenia podjął się profesor z Niemiec.Jest to jednak leczenie bardzo drogie, stąd prośba o pomoc. W dzisiejszą niedzielę bezpośrednio po Mszy św. rodzina Agatki będzie zbierała do puszek ofiary na jej leczenie. Za wszystkie ofiary  już teraz wszystkim ofiarodawcom, rodzice Agatki składają serdeczne podziękowania.

2.W przyszłą niedzielę tj. 22 kwietnia parafia nasza będzie przeżywała dwie uroczystości: odpust ku czci patrona naszej parafii Dobrego Pasterza i młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowania. Uroczystościom tym, które będą miały miejsce w dniu wyżej podanym o godz. 18.00,będzie przewodniczył J. E. Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński.Już teraz prosimy naszych parafian i o liczne przybycie na uroczystości odpustowe i o przygotowanie się do procesji, która będzie miała miejsce wokół kościoła na zakończenie uroczystości.

3.Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w najbliższy wtorek, tj. 17 kwietnia  o godz. 17.00 wobec przedstawiciela ks. Biskupa Łomżyńskiego złoży egzamin ze swego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Również we wtorek 17 kwietnia od godz. 17.30 rozpocznie się spowiedź dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i dla świadków.

4.W niedzielę 29 kwietnia na Mszy św. o godz. 12.00 dzieci w naszej parafii będą obchodziły swoją rocznicę Pierwszej Komunii św.
 - 27 kwietnia na godz. 17.00 zapraszamy zarówno dzieci obchodzące rocznicę Komunii św.jak też i ich rodziny na spowiedź przygotowującą do tych uroczystości.
   
5.Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Łomżyńskiej uprzejmie zawiadamia, że Krzysztof – Eugeniusz Szymczak, syn Marka – Sylwestra i Anny – Zofii, ma przyjąć święcenia diakonatu z rąk J. E. Księdza Biskupa dr-a Janusza Stepnowskiego w dniu 12 maja 2018 r.w Katedrze Łomżyńskiej.  Ktokolwiek miałby zastrzeżenia wobec wyżej wymienionego kandydata do święceń, w sumieniu zobowiązanym jest powiadomić o tym miejscowego Księdza Proboszcza, lub Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, do dnia 20 kwietnia 2018 r.

6.Parafia nasza organizuje wyjazd rekolekcyjno – wypoczynkowy „Spotkanie z Bogiem” w Góry stołowe – Kotlina Kłodzka w dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2018 r.. Koszt wyjazdu wynosi 650 zł. Zapisy przyjmuje i informacji udziela ks. Marcin.

Źródła wiary

Media katolickie

 

...