Ogłoszenia duszpasterskie - 19.XI.2017 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

(TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA)

1. Wszystkim narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa przypominamy, że w myśl nowego programu przygotowania do małżeństwa, zobowiązani są oni do odbycia  tzw. spotkań dla narzeczonych. Spotkania te obejmują: warsztaty, dzień skupienia oraz spotkania w poradni życia rodzinnego. Można je zrealizować na trzy sposoby: 1) w dekanacie, 2) w ramach Studium Życia Rodzinnego, 3) w formie weekendowej w domach rekolekcyjnych diecezji. Prosimy o nieodkładanie przygotowania do małżeństwa na ostatnią chwilę. Jeśli narzeczonym, z poważnych względów, nie pasuje żadna forma bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, mogą  przygotować się w innej diecezji. Jednocześnie przypominamy, że tzw. Kurs przedmałżeński, który odbywa się w ramach katechezy w ostatniej klasie szkoły średniej, nadal obowiązuje, a jego ukończenie jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia bezpośredniego etapu przygotowania do małżeństwa. Planujących zawrzeć związek małżeński i przygotowujących się do niego prosimy o zgłaszanie się do ks. Jana w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przygotowania się do zawarcia związku małżeńskiego.

2. W listopadzie pamiętamy o zmarłych. Skarbiec Kościoła jest bogaty w różnorakie formy  tej modlitewnej pomocy, którą niesiemy zmarłym. Za najlepszą z nich uważa się Mszę św.,  a szczególnie Msze gregoriańskie. - trzydzieści Mszy św. sprawowanych w intencji zmarłego dzień po dniu. Do innych form pomocy zmarłym należą wypominki. Sens wypominek polega na tym, że w modlitwie za zmarłych uczestniczy całą wspólnota. Przyjdzie w końcu taki czas, że i my będziemy potrzebowali podobnej pomocy.

3. Modlitwy za zmarłych w „wypominkach" w naszym kościele mają miejsce przed Mszą św. o godz. 9.00 i 10.30. Na wypominki na następny rok możemy jaszcze zapisywać bezpośrednio po Mszy św. w zakrystii, a w innym czasie w kancelarii parafialnej.

4. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiarę na kościół w wysokości 120 zł. Członkiniom Koła Różańcowego z Dud.  Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona w najbliższy czwartek tj. 23 listopada o godz. 18.00. . 

Źródła wiary

Media katolickie

 

...