Ogłoszenia duszpasterskie - 18.II.2018 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

(PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)

1.W minioną środę, w tradycji zwaną środą popielcową rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia było posypanie głowy popiołem. Popiół przypominał nam, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czynił nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie, zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które są zapowiedzią naszego zmartwychwstania do wieczności.

2.W naszej Parafii DROGA KRZYŻOWA będzie odprawiana w każdy piątek WIELKIEGO POSTU o godz. 17.30, a GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę WIELKIEGO POSTU po Mszy św. o godz. 12.00.

-Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych parafian do jak najliczniejszego udziału w tych nabożeństwach. Pragniemy również dodać, że Msza św. wieczorna w piątki WIELKIEGO POSTU będzie odprawiana bezpośrednio po DRODZE KRZYŻOWEJ.

3.Już za trzy tygodnie rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjom wielkopostnym w naszej parafii w tym roku będzie przewodniczył ks. Karol Karwowski z Ukrainy. Znamy go, gdyż razem z nim przygotowywaliśmy się do świąt Bożego Narodzenia roku 2017.

-Módlmy się w intencji naszego księdza rekolekcjonisty by był dobrym narzędziem w ręku Boga, by za jego pośrednictwem Chrystus mógł znaleźć miejsce w każdym sercu. W czasie rekolekcji trwajmy na modlitwie ofiarowanej w intencji całej naszej parafii, abyśmy w tym świętym czasie mogli w wierze naszej odnowić i umocnić łączność z Bogiem.

-Przygotowania do właściwego przeżycia rekolekcji wielkopostnych rozpocznijmy już dzisiaj przez podejmowanie postanowień i rozpoczęcie planowania czasu rekolekcji w taki sposób by usunąć przeszkody do wzięcia w nich udziału.

-Program rekolekcji jest podobny jak i w latach minionych: W niedzielę 11 marca Msze św. według porządku niedzielnego z naukami dla wszystkich. W poniedziałek, wtorek i środę,a więc 12, 13 i 14 marca, dorosłych zapraszamy na Msze św. o godz. 9.00; 18.00 i 19.30.

- młodzież z gimnazjum zapraszamy w poniedziałek i wtorek 12 i 13 marca na Mszę św. o godz. 10.30.
- Dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy w poniedziałek i wtorek 12 i 13 marca na Mszę św. o godz. 12.00.
- Chorych i niepełnosprawnych zapraszamy w środę 14 marca na Mszę św. o godz. 10.30.
- Ponadto w środę 14 marca nie będzie Mszy św. o godz. 12.00.

- Program rekolekcji wywieszony jest na tablicach w kruchcie kościoła, a także jest umieszczony na stronie internetowej parafii.

4.Już teraz pragniemy przypomnieć, że podobnie jak i w latach ubiegłych, również i w tym roku, w piątek po naszych rekolekcjach, w tym roku jest to 16 marca, jeżeli Bóg pozwoli będziemy organizować w naszej parafii nabożeństwo drogi krzyżowej, której trasa będzie wiodła ulicami naszego miasta – tradycyjną już trasą.
-Do udziału w tym nabożeństwie zapraszamy wszystkich naszych parafian. Zapraszamy także do prowadzenia rozważań przy poszczególnych stacjach drogi krzyżowej. Bardzo prosimy o zgłaszanie się w zakrystii w celu wyboru stacji drogi krzyżowej do poprowadzenia rozważania.

-Z racji, że droga krzyżowa będzie miała miejsce na ulicach naszego miasta, w piątek 16 marca będzie zmieniony porządek nabożeństw popołudniowych: o godz. 17.30. będzie odprawiona Msza św. i bezpośrednio po Mszy św. wyruszymy na trasę drogi krzyżowej.

5.Przed Świętami Wielkiej Nocy pragniemy odwiedzić wszystkich obłożnie chorych naszych parafian. Chorych odwiedzać będziemy we wtorek Wielkiego Tygodnia tj. 27 marca przed południem od godz. 9.00 i po południu od godz. 16.00. Serdecznie prosimy o zgłaszanie chorych. Chorych zgłaszać można w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Można zgłaszać również telefonicznie.

6.Już teraz pragniemy podać do wiadomości, że w dniu 22 kwietnia parafia nasza będzie przeżywała dwie uroczystości: odpust ku czci naszego patrona Dobrego Pasterza i młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowania. Uroczystościom tym, które będą miały miejsce w dniu wyżej podanym o godz. 18.00, będzie przewodniczył J. E. Ks. Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński

7.Składamy serdeczne podziękowanie członkiniom Koła Różańcowego z Rogóźni gdzie zelatorką jest p. Mikołajczyk Grażyna, za ofiarę na kościół w wysokości 500 zł. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona w czasie rekolekcji wielkopostnych – w poniedziałek 12. marca o godz. 12.00.

8.Zakład zajmujący się zbiórką i utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego działający w Warszawie zwraca się również do naszych parafian o udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Sprzęt RTV i AGD – a więc np. pralki, telewizory, komputery itp.). Przychody z tej akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce, oraz pozwolą wesprzeć inne projekty misyjne prowadzone przez Kościół w Polsce i na całym świecie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możemy składać podobnie jak i w roku ubiegłym na placu przy plebanii, najlepiej w rogu przy ul Pasterskiej i przy parkingu. Sprzęt ten będziemy mogli składać do końca lutego.

Źródła wiary

Media katolickie

 

...