Ogłoszenia duszpasterskie - 21.I.2018 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

(DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA)

 

1.Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej Ks. Andrzej Mikucki zwraca się z prośbą również do naszych parafian o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM”,która jest organizacją pożytku publicznego. CARITAS BLIŹNIM otrzymane środki przeznacza na dożywianie, leczenie chorych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. itp. Informacja o numerze KRS „CARITAS BLIŹNIM” znajduje się na obrazkach kolędowych i w gazecie „Głos Katolicki.” Za okazaną pomoc ks. Andrzej Mikucki Dyrektor Caritas w Łomży składa wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

2.W piątek 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego zwane w naszej polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w tym dniu będą odprawiane o następujących godzinach: 6.30; 9.00; 10.30 i 18.00. Błogosławieństwo świec zwanych gromnicami będzie miało miejsce na wszystkich Mszach św. Posiadamy pewną ilość świec, które możemy nabywać w zakrystii.

3.W naszej parafii zgodnie z tradycją ma miejsce kolęda. Cały plan kolędy wywieszony jest na tablicach w kruchcie kościoła, a także jest umieszczony na stronie internetowej parafii.A na najbliższy czas przedstawia się następująco:

W dniu dzisiejszym -
- ul. Tamkowa .......................................................................... 2 księży

Poniedziałek – 22.I
- ul. Prusa ................................................................................. 4 księży.
Przebieg kolędy na ul. Prusa będzie podobny jak i w roku ubiegłym.

Wtorek – 23.I
- ul. Nocznickiego .................................................................... 1 ksiądz.
- ul. Mikołajczyka, Sztarka, Wróblewskiego, Stolarskiego ..... 1 ksiądz.
- ul. Malinowskiego, ................................................................ 1 ksiądz.
- ul. Witosa ............................................................................... 1 ksiądz
Porządek kolędy będzie podobny jak w roku ubiegłym. Księża rozpoczną kolędę
na tych ulicach od strony ul. Pasterskiej.

Pragniemy przypomnieć, że kolędę w mieście rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 16.00 w niedziele i święta o godz. 14.00. W czasie trwania kolędy interesanci będą załatwiani, rano do godz. 8.30, a po południu bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00.

We wtorek 23 stycznia, jeżeli Bóg pozwoli planujemy zakończyć kolędę w naszej parafii. Gdyby się jednak zdarzyło, że w planach kolędy pominęliśmy jakąś ulicę to bardzo prosimy o zasygnalizowanie nam takiego przeoczenia, a postaramy się to jak najszybciej naprawić. Odwiedzaliśmy i odwiedzamy wszystkie rodziny, które nas zapraszały i zapraszają, a niekiedy i bez zaproszenia pukaliśmy i pukamy do drzwi. Wiemy również, że z różnych powodów nie mogliśmy odwiedzić wszystkich katolickich rodzin z naszej parafii. W związku z tym serdecznie prosimy te rodziny w których nie było kolędy w czasie na to przewidzianym o skontaktowanie się z księżmi naszej parafii, byśmy mogli ustalić nowy indywidualny termin kolędy, abyśmy mogli wspólnie modlić się o błogosławieństwo Boże dla tych rodzin.

Źródła wiary

Media katolickie

 

...