Ogłoszenia

Program rekolekcji wielkopostnych 2018 r.

P R O G R A M
rekolekcji wielkopostnych
W Parafii  p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza
w Ostrowi Mazowieckiej
w dniach  11. - 14. III. 2018 r.

NIEDZIELA –11. III. 2018 r.
Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi o następujących godzinach:
7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 15.00; 18.00

PONIEDZIAŁEK –12. III.
6.30. – Msza św. bez nauki rekolekcyjnej.
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych
10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem młodzieży gimnazjalnej
12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem dzieci szkół podstawowych
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych

WTOREK – 13. III.
6.30 – Msza św. bez nauki rekolekcyjnej.
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych
10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem młodzieży gimnazjalnej
12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem dzieci szkół podstawowych
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych

ŚRODA – 14. III. - zakończenie rekolekcji
6.30 – Msza św. bez nauki rekolekcyjnej.
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych
10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną - Na tę Mszę św. zapraszamy chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną z udziałem głównie dorosłych

Ogłoszenia duszpasterskie - 25.III.2018 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

(NIEDZIELA PALMOWA)

1.Dzisiejsza niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, zwaną inaczej Niedzielą Palmową.Podczas Mszy Świętych święcimy gałązki i inne „palmy", które przypominają te jerozolimskie gałązki słane pod stopy Chrystusa - Mesjasza, wjeżdżającego do Świętego Miasta Jerozolimy.W naszym kościele główna i uroczysta Msza św. będzie odprawiona o godz. 12.00.Palmy jednak święcimy na wszystkich Mszach św.1.Dzisiejsza niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, zwaną inaczej Niedzielą Palmową.Podczas Mszy Świętych święcimy gałązki i inne „palmy", które przypominają te jerozolimskie gałązki słane pod stopy Chrystusa - Mesjasza, wjeżdżającego do Świętego Miasta Jerozolimy.W naszym kościele główna i uroczysta Msza św. będzie odprawiona o godz. 12.00.Palmy jednak święcimy na wszystkich Mszach św.

2.Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, na zakończenie którego będziemy przeżywać Uroczystość Wielkiej Nocy.-Program nabożeństw Wielkiego Tygodnia będzie podobny jak i w latach ubiegłych,i przedstawia się następująco: - poniedziałek, wtorek i środę Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30 i 18.00.- W czwartek piątek i sobotę nabożeństwa będą miały miejsce tylko o godz. 18.00.- Tradycyjnie już w czwartek, piątek i sobotę Wielkiego Tygodnia będzie miała miejsce adoracja Pana Jezusa: w czwartek w ciemnicy, w piątek i sobotę w grobie.-W czwartek i piątek adoracja Będzie trwać od zakończenia nabożeństwa do godz. 21.00.-W sobotę natomiast adoracja będzie miała miejsce od zakończenia nabożeństwa do godz. 22.00. Następnie adoracja zostanie wznowiona w niedzielę o godz. 5.00 i będzie trwała do Rezurekcji tj. do godz. 6.00.

3.Pamiętajmy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły, polegający na całkowitym wstrzymaniu się od potraw mięsnych. W tym dniu możemy zjeść tylko jeden posiłek do syta, pozostałe tylko dla zaspokojenia głodu. W Wielki Piątek zapraszamy do kościoła również na godz. 15.00, na wspólne przeżycie Godziny Miłosierdzia w czasie której adorując Jezusa ukrytego w Eucharystii odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

4.Idących na nabożeństwo w sobotę prosimy o zabranie ze sobą świec, które zapalimy w czasie odnawiania obietnic Chrztu św.

5.Serdecznie zapraszamy również strażaków z Sielca do wzięcie udziału w czuwaniu przy grobie Pana Jezusa podobnie jak to miało miejsce w latach minionych.

6.Koordynatorem adoracji jest ks. Zbigniew, w związku z tym serdecznie prosimy poszczególne grupy i koła o kontakt z ks. Zbigniewem celem ustalenia czasu adoracji dla swojej grupy.

7.Niedzielę wielkanocną rozpoczniemy uroczystą procesją rezurekcyjną, jak każe nam tradycja, rano godz. 6.00. Zwracamy się z serdeczną prośbą do naszych parafian o przygotowanie się do procesji rezurekcyjnej. Dobrze by było by w procesji wzięły udział wszystkie chorągwie i feretrony.-Porządek Mszy św. w święta będzie następujący:-Pierwszy dzień świąt jak już było przed chwilą wspomniane o godz. 6.00 procesja rezurekcyjna i po procesji Msza św..-Następne Msze św. będą odprawiane według znanego porządku niedzielnego tj. o godz. 9.00; 10.30; 12.00; 15.00 i 18.00. Przypominamy, że na Mszy św. o godz. 10.30 będą miały miejsce chrzty dzieci.-W drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane według znanego porządku niedzielnego tj. o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 15.00 i 18.00.

8.W Święta Wielkanocne będziemy również przeżywać uroczystość chrztów dzieci, które będą miały miejsce w pierwszy dzień świąt na Mszy św. o godz. 10.30. W związku z tym serdecznie zapraszamy rodziców, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko w święta o przybycie w Wielki Piątek tj. 30 marca na nabożeństwo wieczorne o godz. 18.00. Po nabożeństwie będzie miało miejsce spotkanie z księdzem i załatwianie formalności kancelaryjnych z tą uroczystością związanych.-Pragniemy również przypomnieć, że rodzice przy załatwianiu formalności chrzcielnych przedkładają w kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, a rodzice chrzestni jeżeli mieszkają poza terenem naszej parafii, winni zaopatrzyć się u swoich proboszczów w stosowne zaświadczenia, które przedłożą przy załatwianiu formalności chrzcielnych.

9.W Wielką sobotę zgodnie z tradycją będziemy święcili pokarmy na stół wielkanocny. W naszym kościele poświęcenie pokarmów rozpocznie się o godz. 9.00 i w odstępach jednogodzinnych będzie trwało do godz. 17.00. Natomiast na wioskach poświęcenie pokarmów będzie odbywało się podobnie jak i w latach ubiegłych. Księża na poświęcenie pokarmów wyjadą na wioski o godz. 9.00.

10.Naszych parafian, a szczególnie tych, którzy w czasie rekolekcji nie byli u spowiedzi zachęcamy, by przygotowań do świąt nie ograniczali tylko do formy zewnętrznej, ale przygotowali się do nich również duchowo przez spowiedź i Komunię św. Spowiadać będziemy w wielkim tygodniu podczas Mszy Świętych i nabożeństw zarówno porannych jak i wieczornych.

11.Przed Świętami Wielkiej Nocy pragniemy odwiedzić wszystkich obłożnie chorych naszych parafian. Chorych odwiedzać będziemy w najbliższy wtorek tj. 27 marca przed południem od godz. 9.00 i po południu od godz. 16.00. Serdecznie prosimy o zgłaszanie chorych.Chorych zgłaszać można w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Można zgłaszać również telefonicznie.

12.Trzeciego listopada ubiegłego roku ok. godz. 17.00. na przejściu dla pieszych na ul. Różańskiej uległa wypadkowi p. Halina Krawiec. Jej córka za naszym pośrednictwem zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich którzy byli świadkami tego wydarzenia. Można kontaktować się również za naszym pośrednictwem.

Źródła wiary

Media katolickie

 

...