Intencje Mszy św. 03 - 10. XII. 2017

NIEDZIELA – 3. XII.                                                 

7.00. +Krystyna i Marian Podolak.                                                       

7.00. +Marianna, Stanisław i Jan Duda.                                                

                                                                                                               

9.00. +Henryka Filipiak (2 rocz.)                                                             

9.00. +Józef Grochowski (1 rocz.)                                                            

                                                                                                               

10.30. Chrzty                                                                                        

                                                                                                               

12.00. +Stanisława i Franciszek Sitek, c.r. Sitków.                               

12.00.  +Czesław Brzostek (13 rocz.)                                                       

                                                                                                               

15.00. Dziękczynna za 40 lat życia w małżeństwie Krystyny i Kazimierza Najgrodzkich.

15.00. +Danuta, Wojciech, Sławomir. c.r. Kaperów.                             

                                                                                                               

18.00. +Jan Majewski, Zofia Brzostek, c.r. Majewskich, Bednarczyków, Żubrowskich.    

18.00. +Irena Uchal – od przyjaciół syna Krzysztofa.                                      

                                                                                                               

PONIEDZIAŁEK – 4. XII.                                          

6.30. +Baczewski Wiesław (27 rocz.)                                                       

6.30. +Brzozowska Anastazja – Barbara, Zofia i Wincenty Brzozowscy.           

                                                                                                               

18.00. +Halina Krawiec (7 dz.)                                                                

18.00. +Barbara Ratyńska.                                                                    

18.00. +Choroszewska Alicja.                                                               

                                                                                                               

WTOREK – 5. XII.                                                    

6.30. Dantis.                                                                                          

6.30. Krystyna Nowacka (7 dz.)                                                              

                                                                                                               

18.00. W intencjach Radia Maryja                                                         

18.00. O Boże błog i zdrowie dla p. Miłaszewskich.                              

18.00. +Irena Uchal – od kolegów i koleżanek z KAMY                                   

              

ŚRODA – 6. XII.                                                                             

6.30. +Irena Duda.                                                                                 

6.30. +Jadwiga Janusz. – od rodzin wojskowych z Bloku 3A przy ul. Okrzei         

                                                                                                               

18.00. +Krzysztof Bożykowski – od Odnowy w Duchu św.                         

18.00. +Halina Chrupek – od personelu medycznego oddziału urazowo-ortopedycznego i chirurgii.

                                                                                                               

CZWARTEK – 7. XII.                                                

6.30. +Henryk Malka(7 rocz.), Feliksę, Władysława, c.r. Malków.          

6.30. +Michał i Maria Jarema                                                                

                                                                                                               

18.00. +Jadwiga Janusz – od Wojskowej Straży Pożarnej                               

18.00. +Irena Uchal                                                                               

                                                                                                               

PIĄTEK – 8. XII.                                                      

6.30. O zdrowie dla Krystyny                                                                

6.30. +Stanisław Zając.                                                                          

                                                                                                               

18.00. +Jędrasiak Franciszek, Stanisława(k), Edward, Danuta, Henryka(k)      

18.00. O Boże błog. i wszelkie łaski dla dzieci objętych Różą Różańcową.      

                                                                                   

SOBOTA –  9. XII.                                                   

6.30. +Rozalia i Roman Modzelan.                                                        

6.30. +Jadwiga Janusz – od rodz. Kuczyńskich.                                           

                                                                                                               

18.00. +Jadwiga Janusz – od prac. wydziału kartograficznego.                        

18.00. +Franciszka i Marian Godlewscy, Teresa, Helena, Eugeniusz, Anna, Janina, Tadeusz, Wiesław, c.r. Godlewskich.                                        

                                                                                                               

NIEDZIELA – 10. XII.                                               

7.00. +Tadeusz Gołąbek.                                                                       

7.00. +Pieńkowska Jadwiga (15 rocz.)                                                      

                                                                                                               

9.00. +Stanisława, Bolesław i Mirosław Brzostek.                                

9.00. +Waleria, Piotr, Henryk, Józef, Czesława(k), Halina i Helena Bednarczyk        

                                                                                                               

10.30. Chrzty                                                                                        

                                                                                                               

12.00. W intencjach mieszkańców Sielca.                                              

12.00. +Zofia i Marianna Olszewskie.                                                    

                                                                                                               

15.00. +Regina(5 rocz.) i Henryk Rakowieccy                                         

                                                                                                               

18.00. +Cecylia i Adam Andrzejewscy.                                                 

18.00. +Irena Duda.

                              

          

Źródła wiary

Media katolickie

 

...