Wyszukiwarka

Duszpasterze w parafii

Proboszcz:

Ks. kanonik Jacek Schneider

 

Wikariusze:

Ks. mgr Zbigniew Jaworski

Ks. mgr lic. Marcin Mielnicki

Ks. mgr Jan Wróbel

 

Emeryci:

Ks. kanonik mgr Stanisław Gadomski

 

Z parafii pochodzą:

Ks. Roman Ziemak, Ks. Antoni Loro, Ks. Wojciech Nowacki, Ks. Artur Ryszewski, Ks. Łukasz Siedlecki

...

Media katolickie

 

Źródła wiary